Vialund, Lundbytorp

Benämndes Lundbytorp fram till 1854 års husförhörslängd.

År 1849 bor här torparen Nils Petter Lindqvist med hustrun Anna Andersdotter med barnen Carl, Anders och Anna. Inhysesmannen Anders Nilsson dör den 22 december samma år. Johan Fredrik Johansson är den sista som bor här. Han flyttar 1905.

Jordkällare fanns ca. 50 m. NNV om husgrunden, men den försvann i samband med skogsvägsbygge år 2000. På 1910-talet revs logen och timret användes för att bygga på en våning på huset Pettersborg vid Hosum.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 13:34:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 13:34:33) Kontakta föreningen