Pettersborg

Förekommer för första gången i husförhörslängden 1846, då smeden Petter Holm med hustrun Fredrika Lundberg samt barnen Carolina, Wilhelmina och Carl flyttar in. Huset blev tillbyggt en våning på 1910-talet av timmer från en loge vid Vialund.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:37:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:37:18) Kontakta föreningen