Strömqviststäppan, Löfdalen, Lövdalen

(Löfdalen, Lövdalen). Uppfört 1854 av torparen Petter Strömqvist. Redovisas som Löfdalen på karta 1856. Petter var gift med Christina Maria Persdotter och de hade dottern Christina Charlotta.

Då laga skifte genomförs i Hosum 1856-57, flyttas Löfdalen till ett ställe kallat Näbbhagen, (det Lövdalen där golfbanan idag är belägen).

Kontrakt 1858: "Som Hosums by under åren 1856 och 57 undergått Laga Skifte så har till följe däraf den lägenhet som förut innehades af Torparen Per Strömqvist blifvit från gården förbytt hvadan ett nytt ställe vid den förr så kallade Näbbhagen åt honom utsågs och som nu är till sina gränser inhägnat och af honom bebos....".


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:19:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:19:49) Kontakta föreningen