Nya Skattegården, tidigare Gubbhagen

När laga skifte ägde rum i Hosum 1856, flyttades en del av "Skattegården" i byn hit till Gubbhagen (Gubbhagen är alltså det äldsta namnet). Det mindre bostadshuset fanns redan då (uppfört omkr. 1800). Mangårdsbyggnaden uppförd omkr. 1870. Ladugård 1936.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:54) Kontakta föreningen