Kvarnsätter

Qvarnsätter nämns i husförhörslängden 1854, då torparen Carl Petter Abrahamsson, hustrun Ingeborg Ericsdotter samt döttrarna Carolina och Christina Charlotta flyttar in. Sista gången Qvarnsätter nämns i husförhörslängden är 1883, då arbetaren Magnus Nilsson med hustrun Anna Helena Jonsdotter och sönerna Karl August, Gustaf Hjalmar och Johan Sigfrid flyttar ut. Sedan är Qvarnsätter antecknat som "öde" i längden fram till 1889. Visserligen finns Qvarnsätter med i registret även för åren 1890-96, men sidan är borta. Det troliga är dock att Magnus Nilssons familj var de sista som bodde här. Jordkällare ca. 20 m. NO därom. (Se även "Kvarn f.d.", med koordinaten X 6452008 Y 1553374).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:53:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:53:23) Kontakta föreningen