Nygård, Glåpebo

Nämns som "Nygåård" 1535.
Jordeboken 1543 upptar ett helt skattehemman.
Mangårdsbyggnaden uppförd 1971.
Gamla mangårdsbyggnaden norr därom från omkr. 1875. Ladugård omkr. 1875.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:01:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:01:52) Kontakta föreningen