Gräshagen, Kongsa, Svekullen

(Koordinaten osäker, grustäkt på platsen numera).

Lär ha brunnit ned i början av 1900-talet.

Något "Gräshagen", "Kongsa" eller "Svekullen" finns ej i husförhörslängden och alla längdens torp och backstugor under Hosum är identifierade, varför man kan framföra två teorier: Antingen har här aldrig varit någon stuga eller, och mera troligt, så skrevs folket här direkt under Hosums by, som dock ligger 400 m. NO härom.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:17:47) Kontakta föreningen