Solberga, Solberget

Nämns för första gången i husförhörslängden 1859. Förste som bebor stället är Nils Gustaf Carlsson med makan Anna Kristina Jacobsdotter med sönerna Carl och Nils. Redovisas som "Solbacka" - ett torp, på 1878 års karta. Sist boende var Olle Asplund och hans hushållerska. De flyttade 1971. Femtio meter öster härom (X 6452470 Y 1555455) finns ytterligare ett bostadshus, benämnt Solberga. Detta hus är hitflyttat från Västra Husby vid mitten av 1970-talet.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:54) Kontakta föreningen