Hagaberg

Nämns för första gången i husförhörslängden 1866, då daglönaren Anders Petter Andersson med hustrun Anna Christina Andersdotter med barnen Augusta och Alma bor här. Sista som bor här är Klara Bergman och hennes två oäkta söner Karl Albin och Viktor Emanuel. De flyttar ut 1900. Jordkällarruin ca. 30 m. NV därom (X 6453784 Y 1555701).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:10:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:10:16) Kontakta föreningen