Hosum

Skrives "Hosrum" 1535. Byn nämns i kyrkböckerna för första gången 1659.Hosums by bestod före laga skiftet 1856 av fem gårdar.

Vid laga skifte 1856 fanns ca. 20 torp under dessa fem gårdar och i byn bodde då 201 personer och fanns 142 byggnader (varav tre brännerier och två väderkvarnar), detta är att jämföra med 55 personer och 95 byggnader 1980.

Mer information att läsa finns på respektive gård.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:54:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-08 16:57:07) Kontakta föreningen