Bodalen

Gården utflyttad från Fångö by i samband med laga skifte 1853-57.Bodalen omfattar fortfarande 7/36-delar av ön eller 50 ha. Omedelbart efter laga skifte inköptes gården av gruvbolaget vid Fångö koppargruva. Här bodde fram till gruvans nedläggning 1874 omkring ett 20-tal gruvarbetare. Bostadshuset uppfört 1909 efter att det föregående brunnit ned 1907. Bostadshuset 60 m. NO därom är byggt i äldre stil (1700-tal) men är uppfört 1944 av timmer från ett 1700-talshus i Stockholm. (Koordinaten avser "Arrendatorsbostaden" vilket är äldsta bostadshuset).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-08 20:20:32) Kontakta föreningen