Almkärr

Utflyttad gård från Fångö by vid laga skifte 1857, då bostadshuset uppfördes av Erik Botvidsson.

Den ursprungliga ladugården, vilken flyttades med från byn, ersattes med nuvarande omkr. 1893.

Almkärr har även under en tid fungerat som krog.Denna byggnation bidrog troligen till att Erik gick i konkurs 1895.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:18:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 00:18:21) Kontakta föreningen