Västergården

Fångö nämns som "Fanghö" 1535 och i jordeboken 1543 är Fångö ett helt kronohemman. Bostadshuset vid Västergården är uppfört omkr. 1830. Bostadshuset ca. 70 m. öster därom kallas Gruvstugan och uppfört omkr. 1875. Det hade tidigare stått vid Fångö gruva, men flyttades hit efter att driften lades ned 1874. Ladugården uppförd omkr. 1830.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:16:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:16:52) Kontakta föreningen