Ängen, Fångö

Utflyttad gård vid laga skifte i Fångö 1856-57.

Mangårdsbyggnaden ursprungligen uppförd omkr. 1800.

Till Ängen hör även ett fritidshus, Rysslötudden, beläget intill stranden ca. 430 m. SV därom (X 6451880 Y 1564985). Detta är uppfört på platsen 1945 av virke från ett 1700-tals sädesmagasin från Ribbingshov, Norra Vi. Dock är huset uppfört i 1850-talsstil. Sist boende i Ängen är Herman Åkerman. Han flyttar ut på 1960-talet. Stor och fin jordkällarruin ca. 60 m. söder om bostadshuset (vid ungefär X 6452085 Y 1565320).


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:00:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:00:28) Kontakta föreningen