Fångö koppargruva fd.

Gruvholmen heter egentligen Ingelsfjärdsholmen.

Fyndigheten upptäcktes vid provbrytning 1821. Året därpå bröt man 200 skeppund (= 34 ton). Brytningen tog fart kring 1830 och pågick till 1874. Gruvbrytningen blomstrade på 1850-60-talen, då man årligen tog ut 800 - 900 skeppund malm (ca. 135 - 150 ton).
Först boende vid gruvan var gruvfogden Johan Hägerström med hustrun Anna Lena Jonsdotter och deras fyra barn.

Som mest bodde ca. 200 personer kring gruvan varav drygt 100 arbetade i själva gruvan. Djupaste gruvhålet, vilket upptogs 1831, är mellan 140 - 144 m. djupt.

Den rensade malmen forslades med skutor (på vintern med oxdragna foror) mestadels till Valdemarsviks kopparverk som anlagts år 1831. Detta kopparverk var beläget vid "Hyttan" strax söder om Valdemarsvik.

Mellan 1851-54 exporterades malm även till Hamburg. Malmens kvalitet ansågs vara mycket god. Kopparhalten uppgick till 3-4%. Totalt har ca. 100 000 ton malm utvunnits ur gruvan.
År 1858 införskaffades en 10 hästkrafter stark ångmaskin som ersatte den tidigare oxvandringen .Det blev nu lättare att frakta stenarna upp ur gruvhålet
När gruvan år 1874 lagts ned flyttades de större husen. Ett av dessa hus återfinns i Lindesberg i centrala Gryt

Sista huset försvann från gruvbyn år 1905.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2015-01-31 12:38:30) Kontakta föreningen