Östergården

Fångö nämns som "Fanghö" 1535 och i jordeboken 1543 är Fångö ett helt kronohemman. Bostadshuset vid Östergården är uppfört 1828. Ladugården uppförd omkr. 1891. Här finns även en väl bevarad loftbod från tiden före laga skifte. Sist boende är Gunnar Andersson som drunknar i april 1987.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:04:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:04:39) Kontakta föreningen