Fångö, Uppgård, Uppgården, Oppgården

Fångö nämns som "Fanghö" 1535 och i jordeboken 1543 är Fångö ett helt kronohemman.

Bostadshuset vid Uppgården är uppfört 1867.

Det 240 m. NNV liggande bostadshuset ( X 6451948 Y 1565830) hör också till Oppgården och byggdes 1863. Den förste i detta hus var Per Månsson, som delade gården med Nils Petter Fångkvist som bodde i södra huset. Ladugården belägen mitt emellan.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 00:06:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 00:06:07) Kontakta föreningen