Båtsmanstorp

Båtsmanstorp för fördubblingsbåtsman tillhörig rote 151 (Emtö och Bondekrok)
Båtsmanstorpet låg ca 200 m. öster om byn och är utritat på karta 1791 samt på storskifteskartan år 1800. Inga synliga rester finns idag.

Fördubblingsbåtsmän med tillnamnet Hummelgren:
Hemming Hummelgren f. 1756 i Tåby, d. 1798
Gift 1780 med Carin Gudmunsdotter d. 24/2 1807
Barn: Måns f.1781, Gudmund f. 1783, Olof f. 8/7 1787 d.
26/81806
Hemming Hummelgren blev senare ordinarie båtsman under
namnet Breskägg och bosatt på Ämtö.

Olof Hummelgren antagen 1797(?) och gift med Anna
Andersdotter

Anders Amundsson Hummelgren f. 1785, antagen 1803(?) gift
med Ingrid Persdotter f. 1753, d. 26/5 1830. Mannen hade
avlidit före henne.
Anders Hummelgren blev rotens siste fördubblingsman


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:41:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2015-03-27 08:30:28) Kontakta föreningen