Bondekrok Väderkvarnar

Från mitten av 1750-talet hade ön tre egna väderkvarnar. Två var belägna ca. 200 m. NV om byn. En av dessa väderkvarnar uppfördes av Jon Månsson och fanns kvar till minst 1789, då den omnämns i hans bouppteckning.

Kvarnstenen tjänstgör nu som trappsten till forna mangårdsbyggnaden på "Lundströmsdelen".

Den tredje väderkvarnen var placerad ca. 200 m. SV om byn . Denna tredje kvarn finns ej med på storskifteskartan år 1800. Det gör däremot de två kvarnarna NV om byn.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:40:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2015-03-27 08:51:46) Kontakta föreningen