Christineholm

Nämns i husförhörslängden, perioden 1861-70. Då bor här arbetskarlen Sven Petter Pettersson, hustrun Inga Christina Persdotter samt förre torparen Sven Petersson, hustrun Inga Christina Lindqvist, döttrarna Augusta Albertina och Christina Charlotta. På 1878 års karta finns inte huset med, trots att det bevisligen stod där då. Husgrunden mäter 5,7 X 11 m. Jordkällargrop ca. 50 m. SO därom (vid X 6458302 Y 1561212). Stenmurar och åkermarker från 1800-talet vittnar om tidigare odlargärningar. Utmed stranden både norr och söder härom finns större stensamlingar som troligen härstammar från järnåldern.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:07:53) Kontakta föreningen