Bondekroks telegrafstation

År 1938 inrättades här telegrafstation med 5 abonnenter. Föreståndare var Augusta Svensson, gift med djuphavsseglaren Vilhelm Svensson.
Utöver Bondekrok fanns telegrafstationer på Kråkmarö, Harstena och Stora Ålö.


1965 automatiserades kopplingsstationen i Gryt, de små stationerna i skärgården drogs in. Kråkmarö hade hade dragits in ett år tidigare. Ovisst när telegrafstationen på Bondekrok försvann.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:45:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:45:48) Kontakta föreningen