Lundströmsdelen

År 1753 friköptes ön från Kronan av bönderna. Sedan mitten av 1800-talet har det funnits tre brukningsdelar, idag kallade:

Lundströmsdelen 1/6-del (västra delen), vars mangårdsbyggnad troligen utflyttades hit vid laga skifte. Lundströmsdelens ladugård låg ca. 100 m. väster om dess mangårdsbyggnad. Sista bofasta på ön var Roland Karlsson och hans mor Märta. De flyttade 1990.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:04:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-20 10:04:45) Kontakta föreningen