Idö 1:2, Jdeö

"jdeø" nämns 1473.

Namnet tros syfta på förekomst av idegran eller att vattnen kring ön var rika på fiskarten id. Detta är den ursprungliga bebyggelse- platsen på Idö.

Jordeboken 1543 upptar ett helt kronohemman.

Blev frälsehemman kring 1670-talet.

Redovisas på karta 1697 samt på 1836 års 100.000-delskarta.

Laga skifte genomfördes 1851-58.

Sist boende flyttade 1960. Bostadshuset uppfört 1850. Äldre och mindre hus finns ca. 25 m. SO därom. Ladugård uppförd 1932.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:27:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:27:54) Kontakta föreningen