Bryttorp

"Brytilstorp" nämns 1418. Första delen av namnet kommer troligen av det fornsvenska "bryti" vilket betyder gårdsfogde. Ägdes på 1600-talet av grevinnan Gyllenstierna. Bostadshuset uppfört 1860. Ladugården uppförd omkr. 1887.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:13:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-08 17:04:04) Kontakta föreningen