Gryts prästgård

Bostadshuset uppfört 1698 och påbyggdesen våning 1825.

Ett tidigare prästboställe, innehållande en sätesstuga med framkammare och kök, låg på samma tomt men närmare vattnet.
Nuvarande byggnaden uppfördes 1698 med 16 varv timmer upp till takfoten och var i ett plan. Huset inrymde ...kök, sal, tre kammare och en förstuga. Dessutom fanns tre rum på vinden.

År 1825 byggdes den övre våningen och huset fick sin nuvarande form. Huset har genomgått flera renoveringar.

Prästgården var säte för socknens kyrkoherdar.

År 2010 såldes prästgården av Valdemarsviks pastorat och är nu i privat ägo.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:54:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:54:46) Kontakta föreningen