Sankt Olofs kapell

Sankt Olofs kapell, beläget nära kyrkan, är en bevarad del av Gryts första kyrka, byggnadsår okänt. I Linköping stifts Herdaminne står att läsa ....
" År 1423 fick prepositus i Strängnäs påvlig befallning att återgiva kyrkoherden därstädes (Gryt) hans ämbete, vilket blivit honom berövat av en präst från Söderköping."
Av ovanstående kan vi alltså sluta oss till att det i början av 1400-talet fanns en kyrka i Gryt. Kyrkan var tillägnad den "Helige konung Olof"
Den medeltida kyrkan hade ett invändigt mått av ca 16x10 m. Den saknade torn men hade klockstapel med en, senare två, klockor. Den senare, och större klockan, ljöts i Norrköping år 1702. Båda klockorna hänger nu i den nuvarande kyrkans torn.

Medeltidskyrkan rymde enligt beräkning 230 personer. Den blev så småningom alltför trång. Ny- eller ombyggnad diskuterades, men medel saknades. År 1706 besluades om restaurering och utbyggnad av sakristian. Några år senare renoverades vapenhus, golv och tak.

1792 beslutades att ny kyrka skulle byggas. Den stod färdig 1804.
Delar av den gamla kyrkan revs. Sakristian blev dock kvar. År 1848 höjdes väggarna. Utrymmet kom därefter att användas som sockenmagasin.
Under 1900-talets första hälft användes den gamla sakristian som gravkapell. Idag, efter flera renoveringar, används byggnaden som "lillkyrka", främst under den kalla årstiden. Den kallas Sankt Olofs kapell.Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:46) Kontakta föreningen