Gryts församlingshem

Huset uppfördes som kommunhus för dåvarande Gryts kommun efter donation av Magnus Petter Svensson i Liljestad.

Invigning skedde den 11 september 1937 Byggnaden innehöll en sal för kyrkliga ändamål och en för rent kommunala angelägenheter.
På övre planet inrättades bostad för vaktmåstare, sjuksköterska och barnmorska. Det fanns även planer för en förlossningssal på övervåningen, men den tanken realiserades aldrig.
Källarvåningen innehöll bastu och bad för herrar odh damer samt arrestlokaler .
Byggnaden fungerade som .....kommunalhus fram till 1971, då Gryt uppgick i Valdemarsviks kommun. Sista kommunalfullmäktigesammanträdet för Gryts kommun hölls den 4 dec 1970.

I dag, 2010, ägs byggnaden av Valdemarsviks församling. Hela mellanvåningen används som församlingshem med kök och två salar. Övre planet används för kyrkans ungdomsverksamhet. Dessutom finns där en mindre hyreslägenhet.
Källarvåningen inrymmer lokaler för kyrkovaktmästarna. Dessutom har Gryts Biblioteksförening sina lokaler där.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:45) Kontakta föreningen