Gryts Kyrkskola

Första skolbyggnaden i Gryt (nuvarande Kantorsgården)togs i bruk den 19 april 1847. 91 elever inskrevs. Förste lärare: Karl-Gustaf Bäckman

Den vita skolan (småskola, lärarbostad och kommunalsal) byggdes 1891. Tidigare var småskolan inrymd i Fattigstugan.

"Röda skolan" byggs 1929 och står klar året därpå.

Den senaste skolan i Gryt byggs 1952. Eleverna flyttas dit. De förra skolbyggnaderna blir först lärarbostäder och hyrs därefter ut som privatbostäder. Dessa byggnader är nu sålda och i privat ägo.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:50:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:50:09) Kontakta föreningen