Jättegrytor

Inom en radie av ca. 30 m. finns minst en handfull grytor av varierande diameter och djup.

Bland annat två i kanten av höjdplatån (X 6440514 Y 1560973) som är svårare att se, då de är bevuxna med gräs och mossa.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:13:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:13:05) Kontakta föreningen