Sjöhagen

Koordinaten avser det norra av två bostadshus som funnits. Det andra (X 6454215 Y 1557455) är troligen det yngre. Sjöhagen nämns i husförhörslängden 1802-12. Sista som bodde här var arbetaren Johan Albin Fogelberg och hustrun Albertina Charlotta Sandberg. De flyttade ut 1905. Omkring 40 m. norr om norra huset finns ytterligare husgrund efter uthus. Ca. 15 m. sydost om södra huset finns jordkällarruin.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-01 17:43:59) Kontakta föreningen