Korsudden

Nämns i husförhörslängden 1777. Då bor här Nils Persson, hustrun Anna Håkansdotter och sonen Pehr samt döttrarna Margaretha och (Catharina?). Vidare nämns "en stuga" vid Korsudden i längden 1890-96. Den ägs och bebos av änkan Sara Maria Andersdotter Svensson. "Till hus" hos henne bor Maria Kristina Persdotter. Eventuellt finns den här stugan redan 1854-60. Bebos i så fall då av daglönaren Nils Nilsson med familj. Nuvarande bostadshus uppfört 1939.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 13:29:38) Kontakta föreningen