Friden

Nämns i husförhörslängden 1817, då "Enkefrun Christina Ekegren, född Löfström" bor här. På samma tomt och närmare stora vägen (X 6451850 Y 1557890) stod även ett större hus, uppfört i början av 1800-talet, där var 2 lägenheter inrymda. Renoverat omkring 1935. Detta brändes ned av brandkåren lördagen den 16 mars 1968
.
1919 uppfördes en smidesverkstad Arbetet bestod mest av rep. av jordbruksmaskiner samt finsmide. Smed var Carl Levin.

Torpet revs 2011 och man har byggt ett nytt hus på samma plats.
Intill torprt ligger en villa som byggdes 1983 .


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:59:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 14:59:26) Kontakta föreningen