Dal, Uppgården

Nämns för första gången 1498.

År 1543 upptar Dal två hela frälsehemman.

År 1878 är detta "Uppgården", medan "Nergården" var detsamma som Lilla Dal (se "Lilla Dal").

Mangårdsbyggnaden uppförd 1896-97.

Arbetarbostaden 110 m. väster ut uppförd 1938.

Ladugården uppförd 1872-73.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:23:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:23:00) Kontakta föreningen