Eknäs

Nämns i husförhörslängden 1813-25. Bebos då av sockenskomakaren Olof...Bebos då av sockenskomakaren Olof Edström, hustrun Anna Persdotter och deras fem barn samt drängen Nils (Öhman?). År 1825 är de antecknade att ha tre barn. Oavsett om de andra två avlidit eller flyttat hemifrån, så tyder detta på att de borde ha bott här flera år före 1825.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:20:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:20:01) Kontakta föreningen