Fredriksdal

Bostadshuset troligen uppfört 1842, då enl. husförhörslängden torparen Magnus Andersson med hustrun Maria Lehna Svensdotter och dottern Anna Lehna flyttar in. Ladugård från samma tid. På motsatt sida av vägen fanns "Gröna Lund" - traktens dansbana fram till 1950-talet.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:58:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:58:41) Kontakta föreningen