Björkdalen

Nämns i husförhörslängden 1827. Då kommer stataren Petter (Nilsson?) och hustrun Stina Thorsdotter hit med sina tre barn.

Sista som bodde här var fam. Rödin. Sedan hade Gryts IF huset som sportstuga åren 1943-44, varefter stället revs omkr. 1945.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:20:14) Kontakta föreningen