Övre Glåpebo

Var ett av de äldsta torpen under Åbäcksnäs. Från 1700-talet finns antecknat om en Nils (född 1713), som bebor stället. Glåpebo redovisas som två ställen på karta 1726 ("torpen Gloppebo"), och i husförhörslängderna från 1800-talet nämns ett "Övre Glåpebo" samt "Glåpebostugan".Från 1700-talet finns antecknat om en Nils (född 1713), som bebor stället. Glåpebo redovisas som två ställen på karta 1726 ("torpen Gloppebo"), och i husförhörslängderna från 1800-talet nämns ett "Övre Glåpebo" samt "Glåpebostugan". Kanske flyttades något hus från denna plats till 240 m. NV härom efter 1836 (ligger här enl. 1836 års karta) och fick namnet "Övre Glåpebo" p.g.a. att de fanns parallellt en tid. (Se även "Glåpebo" och "Glåpebo (Glåpebostugan?)".


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:02:21) Kontakta föreningen