Båtsmanstorp under Björkeklev, nr 154

Redovisas på karta 1726 och var ett "fördubblingstorp" för rote 154.

Förste fördubblingsbåtsmannen torde ha varit Olof Nilsson Swaala (1687).

Siste var Sven Pehrsson Björn, som antogs 1808. På 1825 års karta finns inte längre torpet med och inte heller i husförhörslängden 1813-25, varför man kan anta att det försvann redan omkring 1810.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 13:02:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 13:02:31) Kontakta föreningen