Björkeklev

Björkklef nämns som "Birchekleff" 1453. Första delen av namnet syftar på björk och andra delen - klev - betyder brant berg / bergsklyfta.

Jordeboken 1543 upptar ett helt frälsehemman.

Tillhörde Åbäck (Åbäcksnäs) redan på 1600-talet.

Gården Björkklev redovisas på karta 1825 som 1/1 mantal frälse.

Björkeklev finns i husförhörslängderna fram till 1820-talet. Ladugården (1825 års karta) låg 100 m. SO härom (vid X 6450665 Y 1556795). Källargrop vid X 6450706 Y 1556843.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 01:37:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-08 20:19:21) Kontakta föreningen