Kallkroken

Torpet fanns under en period på 1700-talet och redovisas på karta 1726. (Koordinaten avser källan). Nämns för första gången i Gryts födelsebok 1736 då Olof Stännerssons hustru den19/12 föder tvillingarna Stänner och Jon. Nämns i husförhörsboken 1772-75. En källa med aldrig sinande vatten fanns här, som man använde sig av in på 1950-talet, då andra brunnar sinade torra somrar.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 19:52:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 19:52:54) Kontakta föreningen