Kopparhult, Kopprahultt

"Kopprahultt" nämns 1453.

Jordeboken 1543 upptar ett helt frälsehemman. Hörde från mitten av 1600-talet till Åbäcksnäs och friköptes troligen 1829 (tillhörde Åbäcksnäs 1825). År 1834 tituleras i alla fall Jonas Larsson som hemmansägare, då han och hustrun Catharina Månsdotter mister sonen Carl Gustaf den 11 juni. Mangårdsbyggnaden troligen uppförd i samband med friköpandet (se karta 1825, då huset ej finns med).

Första delen av namnet kan komma av koppar, då kopparmalm brutits på flera platser i bygden. Men det kan även komma av "koppare" i meningen kopp- eller skålsvarvare eller "åderlåtare". Möjligen även av "kopare" (köpman). Sista delen - hult - betyder skogsdunge.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:51:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-19 23:51:44) Kontakta föreningen