Åbäcksnäs

Föregångaren till Åbäcksnäs var Åbäck - en by som omtalas 1453 och som 1543 upptar tre hela frälsehemman.

Åbäck låg ca. 700 m. NV nuvarande Åbäcksnäs och ungefär där golfbanan i dag är belägen.

Säteri sedan början av 1600-talet.

Första sätesgården uppfördes vid nuvarande läge 1616.

Omkring 1640 bestod säteriet av följande hemman: Tre i Åbäck, två i Hummelvik, ett i vardera Björkeklev, Bäckermåla, Finndrakö, Kopparhult, Kindebo och Hulö. Ladugården är ca. 140 m. lång. (Se även "Åbäck").

Redovisas på karta 1653.

Nuvarande säteribyggnaden uppfördes troligen omkr. 1770, men vissa delar av huset tyder på att det - eller delar därav - kan vara från början av 1700-talet.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 21:41:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-06 13:24:38) Kontakta föreningen