Fyrtorp, Fyretorp, Fyrtorp 1:3, Snäckevarp 7:4

Fyrtorp nämns som "Fyretorp" 1535.

Koordinaten avser mangårdsbyggnaden i f.d. Fyrtorp 1:3, numera Snäckevarp 7:4.

Fyre syftar på furuskog. Fyrtorp betyder alltså "furuskogstorpet".

Jordeboken 1543 upptar ett helt kronohemman.

Före laga skifte omkr. 1841 fanns tre gårdar i byn. En av dessa flyttades ut (se "Lilla Fyrtorp").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:09:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:09:26) Kontakta föreningen