Bokö skola

Bokö skola uppfördes 1911.
Upptagningsområde: Bokö, Ålö, Björkskär

Skolan drogs - som sista skärgårdsskola tillsammans med Harstena - in efter läsåret 1964/65.

Senare brändes huset ned för att ge plats åt fritidshus på samma plats. Bokö hade ambulerande skola fram till år 1911. Läraren undervisade halva tiden på Bokö, hava tiden på Häradskär.
Då skolhuset byggts blev den fast skola med undervisning 8 mån per läsår. Skolan drogs in 1964.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 10:59:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-08 20:21:28) Kontakta föreningen