Bokö

Bokö nämns 1453. I jordeboken 1473 skrivs "Bookøø" och utgör 1/1 frälsehemman under Fogelvik.

(Koordinaten avser "mitt i byn").

Bokö omnämns som "Styreshemman" (Lotshemman) på 1500-talet, då Stenar är styresman 1575-90.

År 1621 omtalas en styresman vid namn Nils. År 1749 fanns sex hushåll med totalt 35 personer.

År 1819 lämnade ägaren till Fogelvik, Carl Henrik Posse, Bokö i pant till Carl XIV Johan, som ägde ön fram till 1834, då Bokö friköptes av bönderna från kronan.

Laga skifte fastställdes 5 augusti 1840.

Första kartan över Bokö, ritad 1814, utvisar endast en åker "Åkvägslyckan". Ytan var 1 tunnland och 10 kappland (ca. 6 500 kvm.) Åkern var (är) belägen ca. 200 m. öster om bryggan vid Västantill.

Öns största befolkning inträffar på 1850-talet, då ett 80-tal personer bebor ön.

År 1855 nybyggs bl.a. fem lotsbostäder på Lotsudden. Lotsplatsen drogs in 1895 och vaktstugan flyttades till Häradsskär.

Från mitten av 1800-talet och fram till 1940-talet var Bokö hemmahamn för flera fraktskutor.

I början av 1930-talet fick ön telefon (5 abonnenter 1933) och el omkr. 1942.

Nu (2001) finns 12 bofasta i fyra hushåll.

Bokö natur-reservat (invigt 1969) omfattar ca. 50 % av ön och här har man återskapat ett jordbrukslandskap med bl.a. äldre fårraser. (Se även "Bokö f.d. skola").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 22:50:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-08 20:21:39) Kontakta föreningen