Kindebo, Kinnabodom

Nämns 1535 som "Kinnabodom". Upptas i jordeboken tio år senare som ett helt frälsehemman. Redovisas ej på 1878 års karta. Ytterligare husgrund ca. 40 m. nordost därom.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:10:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 15:10:15) Kontakta föreningen