Fridhem

Nämns i husförhörslängden 1861.

Då bor här statardrängen Carl Gustaf Bäckman, hustrun Maria Helena Henricsdotter och deras tre barn.
Sist boende är diversearbetaren Karl Evert Eriksson. Han avlider 9 april 1989. Huset tillbyggt 1999/2000.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:13:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:13:38) Kontakta föreningen