Hägerö Ryggåsstuga

Jordeboken 1595 upptar ett helt frälsehemman. Namnet kommer av fågelnamnet häger. Ca. 15 m. söder f.d. mangårdsbyggnaden finns en välbevarad ryggåsstuga från 1700-talet. Ladugården revs i början av 1980-talet.
Omkring 40 m. NO om ryggåsstugan stod tidigare en väderkvarn, vilket framgår av 1836 års 100.000-delskarta. På platsen finns järnbultar i berget. Dessa torde dock häröra från någon senare byggnad, tex. luftbevakningstorn. Väderkvarnen ersattes 1851 av en ny kvarn ca 150 m. söder om ryggåsstugan.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:30:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:30:03) Kontakta föreningen