Hägerö Gård

"Hægrø" nämns 1453.

(Koordinaten avser den tvåvånings f.d. mangårdsbyggnaden).

Jordeboken 1595 upptar ett helt frälsehemman.

Namnet kommer av fågelnamnet häger.

Ca. 15 m. söder f.d. mangårdsbyggnaden (koordinaten) finns en välbevarad ryggåsstuga från 1700-talet.

Ladugården revs i början av 1980-talet.

Omkring 40 m. NO om ryggåsstugan (vid X 6446683 Y 1559706) stod tidigare en väderkvarn, vilket framgår av 1836 års 100.000-delskarta.

På platsen finns järnbultar i berget. Dessa torde dock häröra från någon senare byggnad, tex. luftbevakningstorn.

Väderkvarnen ersattes 1851 av en ny kvarn ca 150 m. söder om ryggåsstugan (se "Hägerö väderkvarn").


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:00:08) Kontakta föreningen