Ekdalen

Nämns i husförhörslängden 1813-25, där det uppges att Ekdalen var nybyggt 1811. Då bor här torparen Pehr Svensson, hustrun C Månsdotter, döttrarna Stina och Inga samt pigan Anna Ericsdotter. Redovisas som jordtorp på 1878 års karta. Det ursprungliga bostadshuset var beläget ca. 50 m. väster om nuvarande (vid ca. X 6446330 Y 1560068) (Det mittersta huset på 1840 års karta). Detta hus revs då nuvarande bostadshus stod klart 1906. Av bl.a. rivningsvirket från gamla huset uppfördes strax därefter det hus som återfinns 15 m. NV om nuvarande bostadshus. Ladugården är inte den ursprungliga, men fanns 1905 (ursprungliga ladugården är troligen den södra byggnaden på 1840 års karta). Ekdalen fick elektricitet och telefon 1949. Bilvägen ut till Ekdalen tillkom först 1976.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:59:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-21 23:59:55) Kontakta föreningen